Chính sách bảo mật

Privacy Policy- Terms And Conditions

Có hiệu lực: ngày 26 tháng 4 năm 2018

Chào mừng bạn đến với BestCrazyGames.com ('BestCrazyGames '). BestCrazyGames cho phép người dùng truy cập hàng nghìn trò chơi và dịch vụ liên quan ('Dịch vụ').

Phần này của trang web giải thích cách BestCrazyGames và các chi nhánh của nó thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của người dùng liên quan đến Dịch vụ việc làm.

BestCrazyGames thu thập và sử dụng dữ liệu theo luật hiện hành ở Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu hoặc cuối cùng là các quyết định cấp cao hơn về lãnh thổ.

Chính sách này áp dụng cho tất cả hoặc bất kỳ khách truy cập, người dùng và những người khác bằng cách sử dụng Dịch vụ.

BestCrazyGames khu vực, theo dõi và ghi lại hành vi chung của người dùng trên trang web và trò chơi để phát hiện lỗi và cải thiện sản phẩm của họ.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Dựa trên sự cho phép, BestCrazyGames thu thập các dạng thông tin tiếp theo.

1.1 Thông tin được thu thập vì lợi ích hợp pháp

1.1.1 Công cụ phân tích

p>

Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng Dịch vụ. Những công cụ này thu thập thông tin được gửi bởi thiết bị của bạn hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các trang web bạn truy cập, tiện ích bổ sung và thông tin khác để cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phân tích này cùng với thông tin phân tích từ những người dùng khác để không xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào một cách hợp lý.

1.1.2 Kho lưu trữ trình duyệt

BestCrazyGames sử dụng bộ nhớ trình duyệt trong loại này cookie và bộ nhớ riêng để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Ví dụ về dữ liệu đã lưu sẽ là các trò chơi được chơi trong trình duyệt nhất định hoặc điểm số được ghi trong các trò chơi đã chơi. Dữ liệu này chỉ được lưu trữ ở phía khách hàng và không dùng để phát hiện người dùng đã chọn.

Chúng tôi có thể yêu cầu nhà quảng cáo hoặc đối tác khác phân phát quảng cáo hoặc dịch vụ tới thiết bị của bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự do bên thứ ba hoặc chúng tôi.

1.2. Thông tin được thu thập hỗ trợ sự đồng ý của người dùng

Bằng sự đồng thuận, người dùng đồng ý với việc gia hạn quyền thu thập và xử lý dữ liệu với những bổ sung tiếp theo. Thời hạn hiệu lực của giấy phép là ba năm nếu người dùng không rút lại sự đồng ý của mình sớm hơn. Sự phê duyệt cũng hết hạn khi xóa tài khoản của người dùng.

1.2.1 Công cụ phân tích

Theo sự đồng thuận, người dùng sẽ mở rộng thông tin được đề cập trong phần 1.1.1 về các công cụ đo lường nâng cao dành cho BestCrazyGames được cá nhân hóa khuyến nghị về nội dung. Đề xuất nội dung này có thể được thực hiện thông qua mạng và mạng quảng cáo.

1.2.2 THÔNG TIN DO NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP

Bằng cách đăng ký, chỉnh sửa tài khoản người dùng và sử dụng BestCrazyGames, người dùng cung cấp hoặc có thể cung cấp các thông tin sau:

Số nhận dạng đăng nhập. Đây có thể là địa chỉ email và mật khẩu hoặc bất kỳ dữ liệu nào do bên thứ ba cung cấp để thực hiện đăng nhập (Facebook, Google+, VK).

Tên thật và tên người dùng. Quốc gia cư trú và ngôn ngữ ưa thích.

Nội dung của người dùng trong loại hình ảnh hồ sơ, nhận xét, báo cáo và nội dung trò chơi được tạo.

Độ tuổi của người dùng để kiểm tra việc tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu cuối cùng Quy định (GDPR) và do đó, Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của California (CalOPPA).

Tương tác giữa người dùng và BestCrazyGames.

Các thiết bị được người dùng sử dụng và cũng là IP truy cập cuối cùng Địa chỉ. Thông tin này cho phép bảo mật tài khoản người dùng tốt hơn trước các hành vi đăng nhập trái phép.

Nội dung ưu tiên dành cho người dùng hỗ trợ hành vi và hoạt động của người đó trên trang web và trong trò chơi.

1.2.3 Mã nhận dạng thiết bị

Số nhận dạng thiết bị có thể cung cấp thông tin cho đối tác bên thứ ba hoặc chúng tôi về cách bạn duyệt và sử dụng Dịch vụ, đồng thời giúp chúng tôi hoặc những người khác cung cấp báo cáo hoặc nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa. Một số tính năng của Dịch vụ sẽ không hoạt động bình thường nếu việc sử dụng hoặc tính khả dụng của số nhận dạng thiết bị bị suy giảm hoặc bị vô hiệu hóa.

1.3. Thông tin được thu thập trong quá trình liên lạc giữa khách truy cập và BestCrazyGames.

Biểu mẫu liên hệ được cải tiến về giao tiếp, báo cáo lỗi, email, điện thoại, bài đăng hoặc cách hỗ trợ ngoại tuyến được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực thi. (tối đa ba tuần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Sử dụng biểu mẫu báo cáo lỗi, người dùng sẽ tự động gửi chữ ký trình duyệt và phần mềm của mình. Những dữ liệu này giúp chúng tôi xác định các vấn đề có thể xảy ra nhanh chóng và chính xác hơn.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Ngoài các cách sử dụng thông tin thực tế mà chúng tôi mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận được để:

< p> Tùy chọn đăng nhập. Ghi nhớ thông tin để bạn không nhập lại thông tin đó trong lần truy cập hoặc lần tiếp theo bạn truy cập Dịch vụ;

chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố công nghệ

cung cấp nội dung và kiến thức được cá nhân hóa cho bạn và al., có thể bao gồm quảng cáo trực tuyến hoặc các loại hình tiếp thị khác

phát triển và thử nghiệm các sản phẩm và tính năng mới

theo dõi các số liệu như tổng số khách du lịch, lưu lượng truy cập và mô hình nhân khẩu học

p>

3. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bên thứ 3 bên ngoài BestCrazyGames. (nhà điều hành và chủ sở hữu của BestCrazyGames) (hoặc nhóm các công ty mà BestCrazyGames cũng là một phần) mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được ghi chú trong Chính sách quyền riêng tư này.

Các bên với ai chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

Tương tự như vậy, Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn từ các công cụ như cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị và dữ liệu vị trí với các tổ chức bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn ('Dịch vụ nhà cung cấp'). Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đang truy cập quyền truy cập vào thông tin của bạn khi cần thiết một cách hợp lý để cung cấp Dịch vụ theo các điều khoản bảo mật hợp lý.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số thông tin nhất định, như dữ liệu cookie, với các đối tác quảng cáo bên thứ ba. Thông tin này sẽ cho phép các mạng quảng cáo của bên thứ ba, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ cho là thú vị nhất đối với bạn.

Chúng tôi có thể xóa các phần thông tin có thể nhận dạng bạn và chia sẻ dữ liệu ẩn danh với những người khác các bữa tiệc. Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu của bạn với thông tin bổ sung để dữ liệu đó không liên kết với bạn và chia sẻ thông tin tổng hợp đó.

4. Lưu trữ và xử lý thông tin

Dữ liệu bí mật cung cấp cho BestCrazyGames được lưu trữ ở dạng mã hóa.

Để giữ lại thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ một cách an toàn, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp thích hợp cho mục đích kinh doanh liên quan và trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn (chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu duy nhất)

BestCrazyGames, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của BestCrazyGames có thể chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân, xuyên biên giới và từ quốc gia hoặc khu vực pháp lý của bạn đến các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác trên toàn thế giới. Nếu bạn sống ở Châu Âu hoặc các khu vực khác có luật quản lý việc thu thập và sử dụng dữ liệu, luật này có thể khác với luật của Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, đến một quốc gia và khu vực pháp lý không có luật bảo vệ dữ liệu tương tự là khu vực pháp lý của bạn.

Chúng tôi lưu giữ Nội dung người dùng của bạn trong bao lâu:

Sau khi chấm dứt hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn, BestCrazyGames, các Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của BestCrazyGames có thể lưu giữ thông tin (bao gồm cả thông tin hồ sơ của bạn) và Nội dung người dùng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho mục đích sao lưu, lưu trữ và kiểm tra.

5. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

BestCrazyGames. không cố ý thu thập hoặc thu hút bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ. Dịch vụ và nội dung của Dịch vụ dường như không nhắm mục tiêu đến trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ em bé dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có bất kỳ thông tin nào từ một cặp trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

6. CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ KHÁC

Có vẻ như chúng tôi không đáp ứng được các thông lệ được sử dụng bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả kiến thức hoặc nội dung chứa trong đó. Hãy nhớ rằng sau khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ của chúng tôi đến một trang web hoặc Dịch vụ cụ thể, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó.

Các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn để chia sẻ thông tin với các trang mạng xã hội hoặc sử dụng các trang mạng xã hội để tạo hoặc kết nối tài khoản mạng xã hội của bạn. Các trang truyền thông xã hội đó có thể tự động cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào thông tin cá nhân cụ thể được họ lưu giữ về bạn (ví dụ: mọi nội dung bạn có đều được xem). Bạn muốn sẵn sàng quản lý cài đặt quyền riêng tư của mình từ (các) tài khoản mạng xã hội bên thứ ba của chính bạn để quản lý thông tin cá nhân nào bạn cho phép chúng tôi truy cập từ tài khoản đó.

7. {{4-119}

8. NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

BestCrazyGames. thỉnh thoảng có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này, vì vậy vui lòng xem lại nó định kỳ. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các loại thông báo khác nhau về sửa đổi hoặc cập nhật nếu thích hợp. Việc bạn tiếp tục sử dụng BestCrazyGames hoặc Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư hiện tại sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận sửa đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới.

BestCrazyGames

mentolatu007@gmail.com